Tin học đại cương (THĐC) đến đâu rồi nhỉ :D Nhằm hỗ trợ các mọi người trong việc ôn thi, mình đã xây dựng bộ tài liệu “bí kíp” nhằm phục vụ tốt nhất cho việc ôn thi. Bộ tài liệu gồm có những gì?

Tin học đại cương - Excel. Các bài giảng khá hay và chi tiết kèm file thực hành để luyện tập.


1. Top 50 thủ thuật Excel: https://youtu.be/MDpb90pmIM0
2. Form nhập liệu tự động: https://youtu.be/v6cVD_NbFcQ
3. Học VBA Excel full: https://youtu.be/DT0QOoLvM10
4. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
5. Tạo báo cáo chuyên nghiệp: https://youtu.be/yjT3-osvH4w
6. Định dạng có điều kiện: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
7. Luyện các hàm quan trọng: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo
8. In ấn trong Excel: https://youtu.be/VB4QnlETk0g
9. Excel cơ bản full: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
10. Excel cho Kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
11. Giải 101 bài thực thi: http://bit.ly/101baiThucHanh
12. Lập Trình VBA nâng cao: http://bit.ly/VBAtrongExcel
13. Hàm điều kiện IF nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
14. Hướng dẫn vẽ biều đồ: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
15. Học 25 phím tắt trong 5 phút: https://youtu.be/fU24GY3OSTU
16. Excel cho người đi làm: http://bit.ly/excelChoNguoiDiLam
17. Toàn bộ 100 hàm Excel thông dụng: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
18. Top 13 thủ thuật định dạng số: https://youtu.be/eevVoEeGXcA
19. 10 Kỹ năng Excel cần biết: https://youtu.be/ZgzamzTO_po
20. 25 thủ thuật hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
21. Học trang tính google sheet: https://www.youtube.com/playlist…
22. Form quản lý khách hàng: https://youtu.be/0kz4N4wnNBc
23. Hệ thống quản lý kho, hàng hóa và mua bán: https://youtu.be/hbSogTO1aaw