Bài này chia sẻ ae 1 khóa học hay ho về Javascript cho người mới bắt đầu (miễn phí 100% nha). Như thường lệ, mình đã chuột bạch để xem qua khóa học trước khi đi đến bài viết này và đương nhiên mình thấy hay mới giới thiệu.

1. JavaScript - The Complete Guide 2020 (Beginner + Advanced)

Khoá học cơ bản và đầy đủ nhất cho người mới bắt đầu

 • JavaScript from scratch - beginner to advanced
 • All core features and concepts you need to know in modern JavaScript development
 • Everything you need to become a JavaScript expert and apply for JavaScript jobs
 • Project-driven learning with plenty of examples
 • All about variables, functions, objects and arrays
 • Object-oriented programming
 • Deep dives into prototypes, JavaScript engines & how it works behind the scenes
 • Manipulating web pages (= the DOM) with JavaScript
 • Event handling, asynchronous coding and Http requests
 • Meta-programming, performance optimization, memory leak busting
 • Testing, security and deployment
 • And so much more!

mã mở khoá (nếu cần): VY2cSNu0IkojJPubPez_gQ

2. JavaScript - The Tricky Parts

Một khoá học chuyên sâu về javascrip, không dành cho người mới. 
 • Scope & Hoisting
 • Callback Functions (Indirect vs Direct Function Execution)
 • Loops (yes, they do contain some “weird” parts)
 • Primitive vs Reference Values
 • Value Types & Type Coercion
 • Recursion
 • Closures
 • Asynchronous Code (Callbacks, Promises, async/ await)
 • The “this” Keyword
 • Prototypes

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TRÊN MEGA KHI HẾT DUNG LƯỢNG
 1. Truy cập https://mailtam.xyz, tạo một mail của riêng bạn theo chủ đề bạn muốn. Nhấn vào địa chỉ mail vừa tạo để copy. Để nguyên tab này. Mở tab mới.
 2. Truy cập Mega.nz. Sử dụng mail ở bước 1 để đăng ký tài khoản tại mega.nz. Lưu thông tin đăng nhập ở đâu đó cho khỏi quên. Ví dụ mình thường dùng Google Keeps.  Quay lại tab 1 (mailtam) để lấy mail kích hoạt tài khoản).
 3. Truy cập link Mega bạn được chia sẻ, chọn "Chuyển Nhập vào Ổ mây của tôi". Mỗi tài khoản được 50Gb dung lượng, hết 50Gb thì tạo tk mới. Nên tạo các tài khoản theo chủ đề cho dễ nhớ.
 4. Tải Mega về máy tính, đăng nhập tài khoản trên, chọn đồng bộ với thư mục trên máy tính.
 5. Mẹo vượt giới hạn băng thông tải của Mega:
 • ✔  Tải và cài đặt Psiphon3 tại https://psiphon3.com/
 • ✔  Mở Psiphon3, nhấn Connect và mở app mega.nz trước khi tải