Tôi hiểu lầm info bên dưới rồi, chỉ là chạy được khi bạn đã có bản mới build 20161 trong chương trình insider.
Cái nầy chia sẻ trên mạng cách tạo start menu với icons mới, tôi chỉ Việt hóa lại cho anh em nào thích.
1. Tải Vivetool ở link nầy, tôi có thử rồi không virut. Hoặc nếu có bản mới nhất.
https://github.com/thebookisclosed/ViVe/releases

Releases · thebookisclosed/ViVe
C# library and console app for new feature control APIs coming in Windows 10 version 20H1 - thebookisclosed/ViVe
 GITHUB.COM

https://github.com/thebookisclosed/ViVe/releases/download/v0.2.0/ViveTool-v0.2.0.zip,
- tải về và lưu trong ổ ví dụ là ổ c: folder là temp
2. Giải nén file ở bước 1, nó sẽ tạo ra folder ViveTool-v0.2.0, dưới folder temp
3. chạy cmd dưới dạng administrator
4. trên command prompt chạy cd c:\temp\ViveTool-v0.2.0
5. đánh vào hoặc copy và dán lệnh ViVeTool.exe addconfig 23615618 2 và nhấn nút Enter
6. nếu nó nói Successfully set feature configuration là thành công, khởi động lại máy là bạn có Start menu mới với icons mới thay vì đợi microsoft cho bà con tải.

link gốc: https://betanews.com/2020/07/06/enable-new-start-menu-windows-10/